การติดต่อและเดินทางมาฟาร์ม
: ส่งอีเมล์ถึงเรา

 
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 123 หมู่ 4 หมู่บ้านปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250
 
   Tel.086-1960304  :ชินวร (อังกฤษและไทย)
   
Tel.086-1844480  :โนริโกะ (อังกฤษและญีปุ่น)
 
สำหรับการโทรจากต่างประเทศ กรุณาเปลี่ยนเลข "0" ให้เป็น "+66"
 
   Email: mindfulfarmers123@gmail.com

: การเดินทางมายังฟาร์ม
  ในตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปยังตลาดวโรรส คุณจะเห็นรถสี่ล้อเหลืองอยู่มากมาย แต่ให้
ถามถึงจุดจอดรถที่จะออกเดินทางไปยังอำเภอสะเมิง และถามหารถที่จะวิ่งไปยังฟาร์ม ซึ่งจะ
วิ่งแค่หนึ่งคัน หนึ่งครั้ง ต่อวัน
             รถจะออกจากท่ารถประมาณ 11.15 น. อาจช้ากว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่คน
            ขับต้องทำการรับส่งให้กับคนในหมู่บ้าน
บอกคนขับรถว่าจะเดินทางไป "มายด์ฟูลฟาร์ม" การเดินทางจะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง และค่า
รถคือคนละ 100 บาท

การเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
  รถสี่ล้อเหลืองจะออกวิ่งจากหมู่บ้านปางเติมเวลาประมาณ 6.30 น. - 07.00 น.
            • เดินทางถึงท่ารถที่ตลาดวโรรส 9:30 น. - 11:00 น.แผนที่
กรณีเดินทางมายังมายด์ฟูลฟาร์มด้วยตนเอง

*แผนที่นี้เริ่มเดินทางจากตัวอำเภอสะเมิง*


เยี่ยมชมมายด์ฟูลฟาร์มใน Google Maps
https://www.google.com/maps/@18.9451907,98.6744559,16z


 
 
© 2016 mindfulfarmers. All Rights Reserved.