อาสาสมัครและผู้เยี่ยมชม
ทำไมเราถึงต้องการความช่วยเหลือ?

            ทางฟาร์มปลูกผักและผลไม้ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งกิจกรรมประจำวันของเรา ซึ่งถ้าฤดูกาลเอื้ออำนวย เราก็จะแบ่งปันผลิตผลเหล่านั้นให้กับคนในชุมชนด้วย เราเคยส่งผักจากฟาร์มไปขายในกรุงเทพฯ แต่ตอนนี้เรากำลังสำรวจช่องทางการขายในตลาดของชุมชน และพบว่าอาหารจำนวนมากที่คนในชุมชนบริโภคนั้นถูกส่งขายขึ้นมาจากตัวเมืองอีกต่อหนึ่ง อาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ดังนั้น เราจึงอยากส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และหาทางส่งเสริมการขายผลผลิตออร์แกนิคในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกันกับเกษตรกรรายอื่นที่ปลูกผักปลอดสารพิษเช่นเดียวกับเรา
            ด้วยจุดมุ่งหมายนี้ เราได้เปิดร้านอาหารมังสวิรัติขึ้นในหมู่บ้านเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และขายอาหารมังสวิรัติควบคู่ไปกับผักปลอดสารพิษจากฟาร์ม ขนม หรือของว่างที่ทำเอง เราวางแผนการขายเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มเติม เช่น สบู่ และสินค้ารักษ์โลกเป็นรายการต่อไป และหวังว่าร้านอาหารของเราจะกลายเป็นตัวอย่างของทางเลือกในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งให้กับคนในหมู่บ้าน
            นอกจากนั้น เรายังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาเรื่องยาสมุนไพร ฯลฯ
            เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากร่วมเป็นอาสาสมัครทำงานกับฟาร์ม รวมทั้ง ครอบครัว และ นักเรียนหรือกลุ่มทัวร์

อาหารและความสะดวกสบาย
เรามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการพักอาศัย?

   

            เราคิดค่าพักอาศัยเพียง 200 บาท / คืน ต่อคน รวมอาหารแบบมังสวิรัติสามมื้อ
            เครื่องอำนวยความสะดวกสบายของฟาร์มนั้นค่อนข้างธรรมดาและยังต้องปรับปรุงหรืออัพเกรดอีกหลายขั้นตอน การพักอาศัยในฟาร์มคล้ายกับการออกตั้งแคมป์ เรามีกระท่อมดินแบบเปิดโล่งสองสามหลัง ห้องที่มีผนังปิดทึบอีกเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าอาสาสมัครจะไม่มีบ้านพักส่วนตัวแต่อย่างใด อาสาสมัครสูงอายุที่เข้าพักอาศัยในฟาร์มจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอในการพักผ่อนข้อตกลงร่วมกัน
เรามีข้อตกลงอะไรในการพักอาศัยร่วมกัน?
            ขณะพักอาศัยอยู่ที่ฟาร์ม เราขอให้ทุกคนทำตามวิถีแห่งสติ : ได้โปรดงด การสูบบุหรี่ / แอลกอฮอล์ / การส่งเสียงรบกวนหรือพูดคุยเสียงดัง / เล่นเกมส์เสียงดัง / ฟังเพลงเสียงดัง นอกจากนี้ กรุณา แต่งกายให้สุภาพ เพื่อเป็นการเคารพวัฒนธรรมไทย ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำสมาธิกิจวัตรประจำวัน
ตารางเวลาตามปกติของเราเป็นอย่างไร?

 

06:30    ตื่นนอน
07:00    ทำสมาธิ / ฝึกโยคะ / ทำอาหารเช้า
            ทำความสะอาดที่พักอาศัย
08:00    กินอาหารเช้า
09:00    งานช่วงเช้า
12:00    กินอาหารกลางวันและพักผ่อน
15:00    งานช่วงบ่าย / แบ่งปันทักษะ / ทำอาหารเย็น
18:00    กินอาหารเย็น
20:00    รวมกลุ่มทำสมาธิ

ตารางเวลานี้เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กิจกรรมที่มีในชุมชน งานเร่งด่วน และอื่นๆ


อาสาสมัครจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
            เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับแรงงานจากอาสาสมัครภายในฟาร์ม เราจะสอนวิธีการปลูกผักแบบปลอดสารในแบบของเรา รวมถึงการก่อสร้างด้วยวัสดุจากธรรมชาติ วิถีชาวพุทธ และการทำสมาธิ อาสาสมัครจะได้เรียนรู้การทำอาหารมังสวิรัติและได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชป่าที่สามารถกินได้ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์การอยู่ร่วมกับคนไทยในชุมชนของเรา
            เราจะเรียนรู้วิถีแห่งสติและการใช้ชีวิตเรียบง่ายไปด้วยกันที่มายด์ฟูลฟาร์ม ชีวิตที่ใกล้ชิดกับโลก เราหวังให้อาสาสมัครรู้สึกว่าฟาร์มแห่งนี้เป็นเหมือนครอบครัวและบ้านหลังที่สองในประเทศไทย

เรากำหนดระยะเวลาในการพักอาศัยหรือไม่?
            เราแนะนำให้อาสาสมัครพักอยู่กับเราอย่างน้อย 5 วัน และยิ่งอาสาสมัครพักอาศัยอยู่กับเรานานเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับความรู้ และช่วยเราพัฒนาชุมชนของเรามากขึ้นเท่านั้น และยังมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การทำสมาธิเพียงคนเดียวในป่า ทางฟาร์มยินดีต้อนรับการเยี่ยมเยือนจากอาสาสมัครทุกท่าน โปรดส่งอีเมล์ถึงเราหากยังมีข้อสงสัยอื่นในการเข้าพักอาศัย 
 
© 2016 mindfulfarmers. All Rights Reserved.